საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის

 1. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ.
  ხელმოწეილია: 03.02.93. ძალაშია: 3.02.93

 2. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ირანული გაზის საქართველოში ტრანზიტით მიწოდების შესახებ.
  ხელმოწერილია: 03.02.93. ძალაშია: 03.02.93

 3. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის საბაჟო საქმის სფეროში ურთიერთობების საფუძვლების შესახებ.
  ხელმოწერილია 03.02.93. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 03.02.93

 4. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტს შორის სატრანზიტო ტვირთის საბაჟო გაფორმების შესახებ.
  ხელმოწერილია 03.02.93. ძალაშია ხელმოწერის 03.02.93.

 5. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტს შორის საბაჟო საქმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 03.02.93. ძალაშია ხელმოწერის 03.02.93

 6. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტს შორის ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების არაკანონიერი ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.
  ხელმოწერილია 03.02.93. ძალაშია 03.02.93.

 7. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტს შორის ორი სახელმწიფოს საზღვარზე საბაჟო გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ.
  ხელმოწერილია 03.02.93. ძალაშია 03.02.93.

 8. ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის განვითარების სფეროში.
  ხელმოწერილია 3.02.93. ძალაშია 3.02.93.

 9. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 3.02.93. ძალაშია 3.02.93.

 10. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქეთა უვიზო მოძრაობის შესახებ მათ ტერიტორიაზე.
  ხელმოწერილია 3.02.93. ძალაშია 05.03.1993.

 11. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მოქალაქეთა უფლებების გარანტიების შესახებ საპენსიო უზრუნველყოფის დარგში.
  ხელმოწერილია 3.02.93. ძალაშია 03.02.93

 12. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურული, სამეცნიერო და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 3.02.93. ძალაშია 3.02.93.

 13. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კონტრაბანდისა და საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 7.05.95. ძალაშია 10.08.1996.

 14. ხელშეკრულება საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის მეგობრობის, თანამშრომლობისა და ურთიერთუშიშროების განმტკიცების შესახებ.
  ხელმოწერილია 8.03.96. ძალაში 02.1997

 15. ოქმი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის კონსულტაციების შესახებ.
  ხელმოწერილია 8.03.96. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 16. ხელშეკრულება საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივ ურთიერთობათა შესახებ
  ხელმოწერილია 8.03.96. ძალაშია 20.03.97.

 17. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 8.03.96. ძალაშია 10.07.96.

 18. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის პრინციპების შესახებ.
  ხელმოწერილია 8.03.96. ძალაშია 10.07.1996.

 19. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ.
  ხელმოწერილია 8.03.96. ძალაში 10.08.1996.

 20. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 8.03.96. ძალაშია 10.07.1996.

 21. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას საწარმოო კოოპერაციის შესახებ
  ხელმოწერილია 8.03.96. ძალაშია 10.07.1996.

 22. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მეურნეობისა და სურსათის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია 8.03.1996. ძალაშია 10.07.1996.

 23. ხელშეკრულება საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის ზოგიერთი არსებული მილსადენი საშუალებების სრულყოფისა და განახლების, ახალი მილსადენი საშუალებების შექმნისა და ამ საშუალებებით ნავთობით საქართველოს ტერიტორიის გავლით ტრანსპორტირების შესახებ.
  ხელმოწერილია 8.03.1996. ძალაშია 8.03.1996.

 24. შეთანხმება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს შორის სასამართლო ექსპერტიზის სფეროში.
  ხელმოწერილია 8.03.1996 ძალაშია 8.03.1996.

 25. საქართველო-აზერბაიჯანის კომისიის ერთობლივი სხდომის ოქმი სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის საკითხებზე საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის.
  ხელმოწერილია 20.12.1996. ძალაშია. 20.12.1996.

 26. ოქმი საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციისა და დემრკაციის საკითხებზე სამთავრობო კომისიების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის შესახებ.
  ხელმოწერილია 5.12.1996. ძალაშია 05.12.1996

 27. საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის წარმომადგენელთა შეხვედრის ოქმი სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის საკითხებზე.
  ხელმოწერილია 17.10.1996 ძალაშია 17.10.1996.

 28. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამგზავრო საავტომობილო მიმოსვლის განვითარების შესახებ.
  ხელმოწერილია 18 02.1997 ძალაშია 29.01.1998.

 29. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკოლოგიურად სუფთა ავტომატიზირებული სპეციალური ტრანსპორტისა და მისი ინფრასტრუქტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.02.1997. ძალაშია 08.05.1997

 30. კონვენცია საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და შემოსავლებზე და ქონებაზე გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ
  ხელმოწერილია 18.02.1997 ძალაშია 01.12.1997.

 31. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვის საკითხებში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.02.1997 ძალაშია 01.12.1997.

 32. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს მთავრობის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობისადმი დავალიანების რესტრუქტურირების შესახებ
  ძალაშია 15.05.1998

 33. ხელშეკრულება საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის ნავთობისა და გაზის მრეწველობაში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 02.1997. ძალაშია 10.07.1997

 34. შეთანხმება საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია. 18.02.1997 ძალაშია 01.12.1997

 35. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა გაცვლის შესახებ.
  ხელმოწერილია. 18.02.1997. ძალაშია-25.02.1999

 36. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციათა თავიდან აცილებისა და ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.02.1997. ძალაშია 08.05.1997.

 37. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.02.1997. ძალაშია 08.05.1997.

 38. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.02.1997 ძალაშია 10.07.1997.

 39. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.02.1997. ძალაშია 08.05.1997.

 40. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.02.1997. ძალაშია 08.05.1997.

 41. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.02.1997. ძალაშია 08.05.1997.

 42. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის გეოდეზიის, კარტოგრაფიის, კადასტრისა და მიწის დისტანციური ზონდირების დარგში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.02.1997. ძალაშია 10.07.1997.

 43. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის დარგში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.02.1997. ძალაშია 10.07.1997.

 44. ოქმი სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის საკითხებზე კომისიების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის შესახებ საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის.
  ხელმოწერილია 21.02.1997. ძალაშია 21.02.1997.

 45. ოქმი სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის საკითხებზე კომისიების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის შესახებ საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის.
  ხელმოწერილია 6.06.1997 ძალაშია 6.06.1997

 46. ოქმი სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის საკითხებზე კომისიების სამუშაო ჯგუფების მეორე შეხვედრის შესახებ საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის.
  ხელმოწერილია 22.04.1997 ძალაშია 22.04.1997

 47. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავალუტო და საექსპერტო კონტროლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 27.12.1997 ძალაშია 15.06.1998.

 48. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქონლის (სამუშაოს, მომსახურების) ექსპორტისა და იმპორტისას ირიბი გადასახადების ამოღების პრინციპების შესახებ
  ხელმოწერილია 27.12.1997 ძალაშია 06.07.1998.

 49. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ელექტროენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია 27.12.1997 ძალაშია 15.06.1998.

 50. შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ძალაშია 25.02.1999.

 51. შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკურ და ფინანსურ დარღვევებთან ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 9.11.1998 ძალაშია 06.04.1999.

 52. ოქმი ცვლილებების შეტანის შესახებ 1997წლის 18თებერვალს ქ. ბაქოში ხელმოწერილ შეთანხმებაში საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსშინაგან საქმეთა სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის წარმომადგენლების გაცვლის შესახებ.
  ხელმოწერილია 9.11.1998 ძალაშია-25.02.1999.

 53. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საელჩოთა საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების ურთიერთრეგულირების შესახებ.
  ხელმოწერილია 22.03.2000. ძალაშია 21.08.2000

 54. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხემოწერილია 22.032000; ძალაშია-18.07.2000.

 55. შეთანხმება საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შრომისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სამინისტროს შორის შრომისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 22.03.2000 ძალაშია 28.07.2000

 56. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ.
  ხელმოწერილია 22.03.2000 ძალაშია 28.07.2000

 57. შეთანხმება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 22.03.2000 ძალაშია 28.07.2000

 58. ხელშეკრულება სამხრეთკავკასიური მილსადენის სისტემის მეშვეობით საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიებზე და ამ ტერიტორიების ფარგლებს გარეთ ბუნებრივი გაზის ტრანზიტის, ტრანსპორტირებისა და რეალიზაციის შესახებ.
  ხელმოწერილია. 29.09.2001. ძალაშია-4.02.2002.

 59. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 18.11.1992. ძალაშია 18.11.1992

 60. შეთანხმება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ;
  ხელმოწერილია 16.12.2002. ძალაშია 27.08.03;

 61. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობიდ მიმართ საქართველოს მთავრობის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობისადმი დავალიანების რესტრუქტურირების შესახებ“ 1997 წლის 18 თებერვლის შეთანხმების საფუძველზე აზერბაიჯანის მიმართ საქართველოს დავალიანების დარეგულირების შესახებ
  ხელმოწერილია 7.10.2003. ძალაშია 18.07.2005.

 62. შეთანხმება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს შორის განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 4.03.2004ძალაშია 2004 წლის 2 ივლისიდან.

 63. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინფორმაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ;
  ხელმოწერილია 4.03.2004. ძალაშია2.07.2004

 64. საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სარკინიგზო ტრანსპორტის საქმიანობის კორდინაციის შესახებ შეთანხმება;
  ხელმოწერილია 14.06.2004. ძალაშია 24.11.2004.

 65. საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების შესახებ შეთანხმება;
  ხელმოწერილია 14.06.2004. ძალაშია 11.11.2004.

 66. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გადასახადების სამინისტროს შორის თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება;
  ხელმოწერილია 14.06.2004. ძალაშია 29.12.2004.

 67. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს ვალის რესტრუქტურიზაციის შესახებ.
  ხელმოწერილია 17.08.2006 ძალაშია 28.03.2007

 68. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე.
  ხელმოწერილია 20.05.2009; ძალაშია 30.11.09.

 69. შეთანხმება საქართველოს მთავრობას და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 20.05.2009 ძალაშია 29.07.09

 70. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 1996წლის 8მარტის შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
  ხელმოწერილია 20.05.2009 ძალაშია 29.07.09

 71. საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის სესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 26.10.2011. ძალაშია 09.04.2012