Under Construction

Qax Dövlət Gürcü Dram Teatrının yaranmasının 40 illiyi

Gürcü Teatrı Günü münasibətilə, Gürcüstan səfirliyi,  Qax Dövlət Dram Teatrının yaradıcı heyətini,  teatrın yaranmasının 40 illiyi münasibətilə təbrik edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu müddət ərzində teatr maraqlı və çətin bir yol keçdi. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə teatra dövlət teatrı statusu verildi. Teatrın repertuarında gürcü, azərbaycan və digər xarici dramaturqların əsərləri yer alır.